Obchodní podmínky

  1. Nejčastější dotazy k nákupu
  2. Všeobecná ustanovení
  3. Vymezení pojmů
  4. Informace o kupní smlouvě
  5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku
  6. Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv
  7. Záruka a reklamace
  8. Platba za zboží
  9. Doprava
  10. Závěrečná ustanovení

Nejčastější dotazy k nákupu

Je možné zboží osobně vyzvednout?
Ano, zboží je možné vyzvednout osobně v našem skladu v Borovanech, nedaleko Českých Budějovic. Pokud zvolíte osobní odběr, můžeme Vám zboží po domluvě dovést zdarma do Českých Budějovic nebo okolí Borovan i o víkendu nebo večerních hodinách.

Jak je to s odesíláním zboží, pokud platím převodem z účtu?
Pokud zboží platíte převodem z účtu na náš účet (670100-2207690562/6210 - mBank), nečekáme až peníze dorazí, nemusíte nám ani posílat potvrzení, že jste peníze z účtu odeslali, zboží posíláme ihned po objednání. Zaplatit převodem ho můžete klidně až Vám dorazí domu, abyste měli jistotu, že neplatíte zajíce v pytli.

Kdy budu mít zboží doma po objednání?
Objednáte-li zboží do 9:30 v pracovní den, bude doručeno k Vám domu následující pracovní den. V ostatních případech je doba doručení o jeden pracovní den delší (Př.: Objednáte-li zboží v 9 hodin v úterý, dorazí k Vám domu ve středu. V případě objednávky v úterý v 17 hodin, přijde zboží ve čtvrtek.)

Jak řešíte reklamace?
V případě, že se Vám zboží porouchá, kontaktujte nás telefonicky na 776 158 727 nebo emailem na info@mojepekarna.cz, domluvíme se na dalším postupu. Reklamace vyřizujeme ihned.

Kde jsou servisní místa?
Servis zboží značky Domo: DOMO-elektro s.r.o., Hluboká 147, 345 06 Kdyně
Servis zboží značky Morphy Richards: Tauer elektro a.s., Milady Horákové 4, 568 02 Svitavy
Servis zboží značky Sana: Mipam Bio s.r.o., Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice
Servis zboží značky Unold: Befree.cz s.r.o., Škroupova 150, 537 01 Chrudim

V kolik hodin mi dopravce přiveze zásilku?
Společnost PPL vozí zásilky mezi 9-18 hodinou. Pokud jste si objednali chlebové směsi nebo bydlíte v menších městech než okresních, pracovník (řidič) PPL Vám bude volat pouze, když se nedozvoní nebo nebudete doma (zásilka bude realizována jako "normální balík" dle PPL). V případě, že bydlíte v okresních a větších městech a chcete, aby Vás řidič PPL kontaktoval předem, napište tuto žádost do políčka Poznámka v objednávce. Řidič PPL by pak ideálně měl zavolat dopoledne a domluvit se na termínu předání a poté ještě jednou cca hodinu před předáním zásilky (zásilka pak bude realizována jako "soukromá adresa" dle PPL). V případě, že byste měli jakýkoli problém ze strany PPL, prosíme kontaktujte nás - jedině tak máme možnost pracovat na odstranění problému.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Všeobecná ustanovení

Prodávajícím je Jiří Baloun, Budějovická 477, 373 12 Borovany, IČ: 71769919, DIČ: CZ8506052093 (dále jen "Prodávající").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojepekarna.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v sídle prodávajícího.

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na www.mojepekarna.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace o kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR.

Daňový doklad je vždy součástí zásilky. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na email: info@mojepekarna.cz nebo přepravcem na adresu: Jiří Baloun, Budějovická 477, 373 12 Borovany (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží). Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Je možné stáhnout celý text poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje:

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje:

1) Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností: odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící, odstranění vady opravou věci, poskytnutí přiměřené slevy, odstoupení od kupní smlouvy. Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace.

2) Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností: odstranění vady, poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě MojePekárna.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců na veškeré zboží vyjma potravin (chlebových směsí), záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Pro uplatnění reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem: info@mojepekarna.cz nebo telefonicky na číslo +420776158727. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu, případně v záručním listu (je-li přiložen) nebo se informujte na adrese info@mojepekarna.cz.

Minimální doba trvanlivosti chlebových směsí se liší podle druhu, neprodáváme však směsi s menší dobou trvanlivosti, než 4 měsíce. Běžná doba je však 6-8 měsíců. Doba trvanlivosti je vytištěna na vrchní straně obalu na každém balíčku.

Platba za zboží

V internetovém obchodě MojePekárna lze za zboží platit osobně při převzetí od pracovníka přepravce (na dobírku nebo u některých přepravců platební kartou) nebo převodem na účet. V případě převodu na účet bude zaslána proforma faktura s dobou splatnosti 14 dnů. Zaplatit fakturu lze převodem na následující účet:

Konstantní symbol nemusíte vyplňovat, variabilní symbol je uveden na faktuře (je totožný s číslem objednávky).

Doprava

Zásilky jsou standardně rozesílány smluvními přepravci: společností PPL CZ s.r.o. (na adresu nebo na výdejní místa), Českou poštou nebo na výdejní místa Uloženky. Při převzetí zásilky od pracovníka přepravce převezměte zásilku pouze pokud není nijak poškozena. V případě poškození zásilky sepište s řidičem škodní protokol a informujte nás (viz kontakty).

K objednávce se připočítá příplatek za dopravné dle váhy objednáváného zboží, dle celkové ceny objednávaného zboží a zvoleného druhu dopravy - viz následující tabulka:

Cena zbožíTyp dopravyVáha zbožíDopravné
1900 Kč a vyššínerozhodujenerozhodujezdarma
méně než 1900 KčPPLméně než 1 kg99 Kč
méně než 1900 KčPPLméně než 9 kg129 Kč
méně než 1900 KčPPLméně než 12 kg149 Kč
méně než 1900 KčPPLméně než 20 kg169 Kč
méně než 1900 KčPPLvíce než 20 kg199 Kč
méně než 1900 KčČeská poštaméně než 1 kg59 Kč
méně než 1900 KčČeská poštaméně než 2 kg89 Kč
méně než 1900 KčČeská poštaméně než 9 kg149 Kč
méně než 1900 KčČeská poštaméně než 12 kg189 Kč
méně než 1900 KčČeská poštavíce než 12 kg199 Kč
méně než 1900 KčUloženkaméně než 15 kg99 Kč
méně než 1900 KčUloženkavíce než 15 kg169 Kč
nerozhodujeOsobní odběr (Č. Budějovice/Borovany)nerozhodujezdarma

Pokud je cena objednávaného zboží 1900 Kč a vyšší, dopravné není účtováno (je zdarma) bez ohledu na celkovou váhu objednávaného zboží. Poplatek za dobírku (platbu v hotovosti při převzetí) je 20 Kč. U chlebových směsí platí, že maximální množství kusů směsí na jednu objednávku je 56. Kolik které zboží váží, je uvedeno u každého zboží v tabulce parametrů (pekárny váží přibližně mezi 5-11 kg, chlebové směsi jsou po 0,5 kg, kuchyňské váhy 1 kg, hnětače 300 g, nádoby váží 1 kg.)

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014, aktualizováno dne 3. 1. 2019.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů